Sosyal Medyasız Bir Pazarlama Stratejisi Düşünülür mü?

  Pazarlamacılar yakın zamana kadar potansiyel pazarda kendi ürün ve hizmetlerini tanıtırken gazete, televizyon, radyo, dergi ve billboard gibi mecraları kullanmışlardır. Bununla birlikte sosyal medyanın ortaya çıkışı ve gördüğü ilgi karşısında bu yeni mecraya kayıtsız kalamayan iş dünyası bu alandaki faaliyetlerini geliştirme yoluna gitmiştir. Özellikle hedef kitlelerden alınan feedback’ler ve sosyal medyanın pazarlamacılar için önemli bir veri kaynağı olması pazarlamacıları bu alana yönelik stratejiler üretmeye itmiştir.

  Sosyal Medya Examiner, Nisan 2014’de sosyal medya pazarlamasına ilişkin bir rapor yayımladı. 2800 kişiden fazla pazarlamacının katılımıyla yapılan araştırma önemli bulgulara sahip. Rapor, sosyal medyanın pazarlamacılar açısından ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. 

  Markaların sosyal medya ajanlarına olan talepleri artıyor

  Sosyal Medya Examiner, yaptığı araştırmada pazarlamacılara dış kaynak kullanımı hakkındaki görüşlerini sordu. Elde edilen bulgulara göre, pazarlamacıların dörtte biri dış kaynak kullanımına olumlu baktıklarını söyledi. Buna göre en fazla dış kaynak kullanımı yapılacak alanların sırasıyla, tasarım ve yazılım geliştirme (%14), içerik üretimi (%12) ve ölçümleme (%10) olduğu görülüyor. Bunların ardından yüzde 7 ile takip, yüzde 6’şar ile araştırma ve durum güncellemesi, yüzde 5’er ile de strateji ve topluluk yönetimi geliyor.

  Araştırmada elde edilen sonuçlar

  2014 Sosyal Medya Pazarlama Endüstrisi Raporu’nda elde edilen bazı bulgular şöyle:

  • Pazarlamacıların yüzde 92’si sosyal medyanın işletmeleri için önemli olduğunu vurguluyor.
  • Pazarlamacılar için en önemli sosyal medya platformları Facebook ve LinkedIn. Pazarlamacıların yüzde 54’ü Facebook ve yüzde 17’si LinkedIn’in pazarlama faaliyetleri için önemli platformlar olduğunu söylüyorlar.
  • Araştırmaya göre pazarlamacıların en çok tercih ettiği platformlar şöyle sıralanıyor: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, blog siteleri, Google + ve Pinterest.
  • Araştırmada pazarlamacıların en çok hangi sosyal medya platformu reklamlarına harcama yaptığı sorulduğunda yine sonucun değişmediği görülüyor. En çok reklam harcaması Facebook’a (%90) yapılırken onu LinkedIn (%20) ve Twitter (%17) takip ediyor.
  • Pazarlamacıların yüzde 83’ü sosyal medya pazarlama faaliyetlerini geleneksel pazarlama faaliyetlerine entegre ettiklerini söylüyor.
  • Sosyal medyanın önemli araçlarından biri olan bloglar konusunda da pazarlamacılar önemli adımlar atmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 68’i blog kullanımını yakın zamanda artıracaklarını belirtiyor.
  • Henüz Türkiye’de istediği seviyeye gelemeyen Google +, araştırmaya katılan pazarlamacıların yüzde 54’ü tarafından kullanılıyor. Katılımcıların yüzde 65’i Google + hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı isterken yüzde 61’de 2014 yılında Google + aktivitelerini artırmayı planlıyor.
  • Pazarlamacılardan yüzde 6’sı podcasting ile ilgilendiklerini söylerken 2014 yılında yüzde 21’lik bir kesim podcast kullanımını artırmayı planlıyor ve yüzde 28’lik bir kesim ise podcast kullanımı hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı istiyor.
  • Pazarlamacıların yüzde 64’ü 6 saat sosyal medya kullandıklarını belirtirken yüzde 37’lik bir kesim 11 saatten daha fazla sosyal medya platformlarında zaman harcıyor.
  • Katılımcıların yüzde 67’si YouTube ve Twitter için yaptıkları harcamaları artıracaklarını ifade ediyor. Bunu LinkedIn ve Facebook (%64), Google + (%61), Pinterest (%50) ve Instagram (%42) takip ediyor.

   

  Sosyal Medyada Paylaşın
  Aysel ÇETİNKAYA
  Kurumsal İletişim Uzmanı
  acetinkaya@uretkeniletisim.com
  14.07.2014 17:53, Pazartesi | 2521 defa okundu...
  Yazılar