Sponsorluk Yönetimi

  Sponsorluk, kurumsal amaçlara ulaşmak için, spor, sanat/kültür ve sosyal faaliyet alanlarında, kişi veya organizasyonların para, araç/gereç ya da hizmet ile desteklenmesi ve tüm bu aktivitelerin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolüdür. Günümüzde kurumlar marka veya ürünlerini pekiştirmek için sponsorluk çalışmalarına sıkça başvurmaktadır.
  Üretken İletişim Danışmanlığı;
  • Müşterisini doğru zamanda, doğru yerde, doğru bütçelerle doğru hedef kitleyle buluşturur.
  • Müşterisinin iletişim değerine katkı sağlayacak projelerde yer almasını sağlar.
  • Müşterisine en yüksek geri dönüşü sağlayacak sponsorluk çalışmaları önerir ya da planlar.
  Yazılar