Kurumsal Yayıncılık

    Üretken İletişim Danışmanlığı, kurumların mesajlarını kurum içi veya dışına ulaştırmaları konusunda uzman ekibiyle çalışır. Kurumsal dergi, gazete, bülten ve yıllık rapor gibi her türlü periyodik yayın hedef kitleleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.
    Yazılar