Kurum İçi İletişim

  Kurum içi iletişim, çalışanlarına yönelik yapılan, kurum açısından kar, olumlu imaj, verimlilik ve itibara karşılık gelen, çalışanlar için ise aidiyet, önemsenme ve kararlara katılma anlamına gelen iletişim faaliyetleridir.
  Kurum içi iletişim kurumsal itibarın yaratılmasında ve kurum kültürünün yaratılmasında en önemli iletişim biçimlerindendir. Her bir çalışan kurumun sözcüsü ve savunucusu olduğundan kurum kendini çalışanına iyi ifade edebilmelidir.
  Üretken İletişim Danışmanlığı kurum içi iletişim çalışmaları doğrultusunda;
  • Kurum kültürüne uygun iç iletişim planı hazırlar ve uygulanmasına yardımcı olur.
  • Çalışanların kurumun kültürüne sahip çıkmasını sağlayacak, kuruma olan bağlılığı artıracak etkinlikler planlar.
  • Kurum içi yayınların hazırlanmasına yardımcı olur.
  • Çalışan iletişimindeki stratejileri belirler ve bu stratejiler doğrultusunda iletişim faaliyetlerini sürdürür.
  Yazılar