Kriz İletişimi

  Kriz iletişimi kriz öncesi, kriz sırası ve kriz sonrası iletişim çalışmaları kapsayan geniş bir süreçtir. Bir krizi en iyi şekilde yönetebilmek elbette krizi önceden öngörebilmekle mümkündür. Ancak krizler her zaman öngörülemez ve reaktif çalışmaları da gerektirir.
   
  Üretken İletişim Danışmanlığı kriz iletişimi çalışmaları kapsamında;
  • Müşterilerimizin faaliyet alanlarına göre alternatif senaryolar ve eylem planları hazırlar.
  • Kriz döneminde çalışanlar, basın, tedarikçiler, paydaşlar ve kamuoyuna verilecek mesajlar hazırlanır.
  • Krizin baş göstermesi halinde kriz komitesi oluşturulur, şirket sözcüsü seçilir ve doğru bilgi, doğru zamanda, doğru kitleye ulaştırılır.
  Yazılar