Etkinlik Yönetimi

  Etkinlik yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştirilen ritüelleri, sunum, performans ve kutlamaları tanımlar.
  Üretken İletişim Danışmanlığı;
  • Etkinliğin nasıl olacağından önce yapılmasının uygun olup olmadığına karar verir.
  • Etkinlik öncesi, sırası ve sonrasını planlar ve bu plan doğrultusunda uygulamaya geçer.
  • Etkinlikte aktif rol oynayan tüm kurum ve kişilerin koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.
  • Etkinlik bütçesi oluşturur ve müşterisinin onayına sunar.
  • Etkinlik sonrası raporlama ve ölçümleme yapar.
  Yazılar