Bütünleşik Pazarlama İletişimi

  Kurumların hedefleri üzerine yapılandırılan, pazarlama amaçlarını gerçekleştirebilmek, işletme kaynaklarını rasyonel biçimde kullanarak hedef pazara ulaşabilmek için yapılan iletişim çalışmalarıdır.
  Rekabetinde hızla artması sonucu şirketler, iletişim çalışmalarında pazarlamaya yönelik çözümlemeler, pazar paylarını artırmaya yönelik stratejiler ve sıcak satışı artırmaya yönelik faaliyetlere de önem vermeye başlamışlardır.
  Üretken İletişim Danışmanlığı;
  • Pazarlama iletişim stratejisine müşterisinin faaliyet gösterdiği çevreyi dikkate alarak başlar.
  • Müşterisinin değerleriyle uyumlu aynı zamanda pazarlama hedeflerini de göz önünde bulundurarak kısa ve uzun vadeli iletişim planları hazırlar.
  • Hedef kitlenin ihtiyaçları belirlenerek satış ve pazarlamayı geliştirecek planlamalar yapar.
  • Marka yaratılması ve konumlandırılması konusunda müşterisine destek verir.
  • Uzun vadeli projelerde rakip, pazar analizleri yaparak müşterisine maksimum faydayı sağlar.
  Yazılar